راهنمای استفاده از نرم افزار پایانه

در سیستم پایانه کاربر باید با نام کاربری خود وارد سیستم شود، بعد از ورود به سیستم،  منوی اصلی زیر را مشاهده می کند

1
 

برای شروع کار باید ابتدا نوع اتوکار و نحوه ی چیدمان صندلی اتوکارها را تعریف کنیم و برای این کار باید به قسمت اطلاعات پایه در منوی اصلی مراجعه کنیم و به صورت زیر عمل می کنیم:

2


حال اگر بخواهیم که چیدمان صندلی جدیدی را درست کنیم باید روی دکمه ی جدید کلیک کنیم، بعد از این کار فرم زیر باز می شود و با پر کردن اطلاعات درون فرم و کلیک بر روی دکمه ی تایید، چیدمان صندلی جدیدی تعریف می شود.


 3


پس از ساختن چیدمان صندلی، نوبت به تعریف اتوکار می رسد که در همان قسمت اطلاعات پایه قرار دارد و به شیوه ی زیر عمل می کنیم:

4
حال بر روی دکمه ی جدید کلیک کرده و فرم زیر را مشاهده می کنیم و بعد از پر کردن فرم و تایید کار خود، یک اتوکار را تعریف کرده ایم.

5
حال بازهم در همین قسمت به تعریف نوع بیمه نامه ی بدنه می پردازیم، که فقط مخصوص اتوکارهای اتوبوسی و مینی بوسی است و سواری ها چون بیمه ی بدنه ندارند در این قسمت تعریف نمی شوند.


 6


حال برای قیمت گذاری بیمه در مسافت های مختلف در همان قسمت اطلاعات پایه و در بخش بیمه بدنه، قیمت ها را ثبت می کنیم.

7
 

بعد از اتمام کار در قسمت اطلاعات پایه، در منوی اصلی به قسمت تعریف سرویس رفته تا سرویس های خود را تعریف کنیم.
حال  روی مسیر کلیک می کنیم و برای تعریف مسیر روی جدید کلیک کرده و فرم را پر می کنیم، بعد از اتمام کار دکمه ی تایید را زده و مسیر تعریف می شود.

8
بعد از تعریف مسیر به قسمت قیمت گذاری دوره ای می رویم، در قسمت جدید، عنوان نرخی را تعریف می کنیم و روی دکمه ی تایید کلیک می کنیم تا عنوان نرخ در صفحه ایجاد شود (به عنوان مثال در تصویر زیر عنوان نرخ 93  ثبت شده است)

 9
حال باید به صورت زیر عمل کنیم:

عنوان نرخ (برای مثال 93)  جدید  پر کردن فرم زیر  کلیک کردن روی دکمه تایید برای ثبت قیمت ها

10
حال برای ادامه ی کار باید به صورت زیر عمل کنیم:

تعریف سرویس   تعریف سرویس  جدید  پر کردن فرم زیر  کلیک کردن روی دکمه تایید برای تعریف شدن سرویس

11

نکته ی قابل توجه این است که در قسمت:
اطلاعات پایه  اتوکار    و
تعریف سرویس  قیمت گذاری دوره ای
باید نوع سرویس دهی ها دقیق مانند هم باشند.

تا این لحظه ما سرویس ها ی خود را تعریف کرده ایم و می خواهیم که به ثبت کردن اطلاعات رانندگان و اتوکارها بپردازیم:

برای این کار به قسمت همکاران رفته و برای ثبت اتوکار به صورت زیر عمل می کنیم:

همکاران  اتوکار  جدید  پر کردن فرم مربوطه  دکمه ی تایید

12
حال در همان قسمت همکاران، برای ثبت رانندگان به صورت زیر عمل می کنیم:

همکاران  رانندگان  جدید  پر کردن فرم مربوطه  دکمه ی تایید

13

بعد از اتمام کار، سیستم با اطلاعاتی که وارد کرده ایم آماده ی کار می باشد.
در پایان باید به این نکته توجه کرد که سیستم دارای قابلیت های زیادی مانند:

چاپ ریز صورت وضعیت ها، چاپ ریز عوارض شهرداری، چاپ کارکرد اتوکار،چاپ کارکرد راننده، ایجاد فایل xml پایانه،ایجاد فایل xml بیمه، چاپ پرداختی ها و... می باشد که باید به صورت زیر به این قابلیت ها دست یافت:

گزارش  صورت وضعیت  مشاهده ی فرم زیر

14