امکانات نرم افزار پایانه

شرح کار سیستم پایانه:
در این سیستم ابتدا کاربر با نام کاربری خود وارد سیستم می شود،
 1
پس از وارد شدن به سیستم یک منوی اصلی  شامل (خانه، فروش، تعریف سرویس، صندوق، اطلاعات پایه، همکاران، گزارش، کد رهگیری، مدیریت، دفترچه تلفن، خروج)، که هر کدام از این زیر منوها خود شامل یک منوی فرعی می باشند را مشاهده می کند، که جزئیات هر کدام از این زیر منوها را به نوبه ی خود شرح می دهیم.
 2


زیر منوی فروش شامل بخش های:
•    فروش بلیط (در این بخش بلیط سرویس های تعریف شده  به فروش میرسند.)
•    صورت وضعیت (این بخش شامل صورت وضعیت های صادر شده برای سرویس ها می باشد.)
•    استرداد بلیط (در این بخش می توانیم بلیط های صادر شده را باطل کنیم.)
•    استعلام بلیط (در این بخش می توانیم از بلیط های صادر شده استعلام بگیریم.)
•    مشترکین (در این بخش نام مسافرهای دائمی ثبت می شود و به مسافر یک شماره ی اشتراک تعلق میگیرد.)  
•    ایجاد سرویس های دوره ای (در این بخش سرویس های دوره ای را تعریف می کنیم.)
•    سرویس دربستی (در این بخش سرویس های دربستی را تعریف می کنیم.)
•    صورت وضعیت های باطل شده (صورت وضعیت های باطل شده در این بخش نمایش داده می شود.)
•    سرویس های باز (در این بخش صورت وضعیت هایی که هنوز ذخیره یا بسته نشده اند نمایش داده می شود.)
•    اشکالات (شامل اشکالاتی است که در صورت وضعیت ها به وجود می آید.)
•    کمیسیون ماده 11
می باشد.

3
زیر منوی تعریف سرویس شامل بخش های:
•    مسیرها (شامل مسیرهایی است که قبلا تعریف کرده ایم یا مسیر جدیدی که می خواهیم تعریف کنیم.)
•    تعریف سرویس(شامل سرویس هایی است که قبلا تعریف کرده ایم یا سرویس جدیدی که می خواهیم تعریف کنیم.)
•    قیمت گذاری دوره ای(شامل قیمت گذاری هایی است که در طی دوره های مختلف تعریف کرده ایم یا می خواهیم                                       جدیدا تعریف کنیم.)
می باشد.

4
زیر منوی صندوق شامل بخش های:
•    مدیریت صندوق (شامل صندوق های مدیران سیستم می باشد.)
•    دریافت و پرداخت (وضعیت دریافت و پرداخت صندوق ها را نمایش می دهد.)
•    مساعده ی ماشین
•    بلیط ها
•    صورت وضعیت
•    گزارش فروش
می باشد.

5
زیر منوی اطلاعات پایه شامل بخش های:
•    کشور (در این بخش کشور ها را تعریف می کنیم.)
•    شهر (در این بخش شهرها را تعریف می کنیم.)
•    نوع بیمه نامه ی بدنه (شامل بیمه ی بدنه برای وسایل نقلیه ی اتوبوسی و مینی بوسی می باشد.)
•    بیمه بدنه (شامل قیمت بیمه برای نوع بیمه های مختلف و مسافت های مختلف برای همه ی وسایل نقلیه می باشد.)
•    چیدمان صندلی (در این بخش چیدمان های صندلی را با نام های مشخص ثبت می کنیم.)
•    نوع سرویس دهی (در این بخش سرویس دهی ها را تعریف می کنیم.)
•    نوع اتوکار (شامل تعریف اتوکار با چیدمان صندلی و نوع سرویس دهی مشخص می باشد.)
•    کارمزد (شامل هزینه های کسر شده از بیمه ی بدنه و بیمه ی سرنشینمی باشد که به کارمندان داده میشود.)
می باشد.

6
زیر منوی همکاران شامل بخش های:
•    اتوکار (شامل مشخصات اصلی اتوکار می باشد، مانند: شماره پلاک، مالک و ... .)
•    رانندگان (شامل مشخصات اصلی راننده، مانند:نام، شماره تلفن، شماره گواهینامه، شماره کارت هوشمند و... .)
•    مالکین (مشخصات مالکین تعاونی را نمایش می دهد.)
•    دفاتر فروش (مشخصات دفاتر فروش را نمایش می دهد.)
می باشد.

7

زیر منوی گزارش شامل بخش های:
•    کارکرد متصدی (گزارشی از کارکرد کارمندان در مدت زمان مشخصی را به ما نمایش می دهد.)  
•    گزارش کمیسیون (لیستی از کمیسیون های صورت وضعیت های صادر شده را به ما می دهد.)
•    صورت وضعیت(گزارشی کلی از صورت وضعیت ها را به ما می دهد و همچنین شامل: چاپ ریز عوارض شهرداری، چاپ فایل ارسالی برای بیمه، چاپ کارکرد راننده و اتوکار و... می باشد.)
می باشد.
 8

زیر منوی کد رهگیری شامل بخش های:
•    استعلام (در این بخش می توانیم به وسیله ی کد رهگیری که در اختیار داریم از صورت وضعیت استعلام بگیریم.)
•    گزارش (در این بخش میتوانیم از همه ی صورت وضعیت ها در مدت مشخصی گزارش کلی تهیه کنیم.)
•    آفلاین (در این بخش میتوانیم کد رهگیری صورت وضعیت ها را به صورت آفلاین دریافت کنیم.)
می باشد.

9

زیر منوی مدیریت شامل بخش های:
•    مدیریت رلها (در این بخش صطح دسترسی به سامانه را برای کاربران تعریف می کنیم.)
•    کاربران (در این بخش کاربران سامانه را تعریف می کنیم.)
•    تنظیمات شخصی (در این بخش کاربر میتواند تنظیمات حساب کاربری خود را تغییر دهد.)
•    تنضیمات (در این بخش تنظیمات اصلی سامانه را می توانیم تغییر دهیم.)
•    تنظیمات مدیریتی(در این بخش مدیر تعاونی می تواند تنظیمات مدیریتی را برای شرکت خود اعمال کند.)
می باشد.
 10
زیر منوی دفترچه تلفن شامل:
شماره تلفن رانندگانی است که برای شرکت کار می کنند، می باشد.