معرفی سیستم پایانه

هدف سیستم پایانه:
هدف اصلي سیستم پایانه سیستماتیک کردن حمل و نقل کشور می باشد.

معرفی سیستم پایانه:
امور سیستم راهداری کشور برای مدیریت حمل و نقل در قدیم به صورت دستی انجام می شد و این کار  معایب زیادی داشت از جمله:
وقت گیر بود، اطلاعات امنیت لازم را نداشتند، محل ثابتی برای ذخیره ی اطلاعات وجود نداشت ومشکلاتی دیگر از این قبیل که برای رفع این مشکل سیستم راهداری کشور برای مدیریت حمل و نقل، داشتن نرم افزار مدیریت پایانه را برای شرکت های مسافربری الزامی کرد.

قابلیت های سیستم پایانه:
این نرم افزار مزایا و کاربرد های زیادی دارد از جمله تسریع در انتقال و ثبت اطلاعات، ذخیره و امنیت اطلاعات، و همچنین: صدور صورت وضعیت برخط، گزارشات کمیسیون، کارکرد راننده و اتوکار، ریز عوارض شهرداری، فایل های ارسالی برای بیمه و... .