زیرسیستم های نرم افزار بیمارستانی

این نرم افزار شامل چند زیر سیستم است :
1- بیمارستان: این زیر سیستم شامل قسمتهایی از قبیل : پذیرش،بخشهای موجود ( مانند :داخلی ، جراحی و ......) که در آن می توان بیمار جدیدی را پذیرش کرد به یکی از بخش ها  انتقال داد و برای بیمار مربوطه در خواست خدمات ( ویزیت ، عمل جراحی ،دارو ، غذا و.....)  داد و خدمات مربوطه را برای بیمار انجام داد .
 
2- کلینیک(مطب): زیر سیستم کلینیک شامل بخش صف و تعریف صف برای کلینیک های گوناگون است و همچنین برای هر کلینیک می توان یک صندوق تعریف کرد در این زیر سیستم کاربر می تواند برای یک پزشک خاص صف تعریف کرده و در آن صف بیمار پذیرش کند و حتی برای هر بیمار یک پرونده پزشکی اعم از فایل متنی و عکس و غیره الحاق کند و هم چنین هر پزشک می تواند صف مربوط به خود را مشاهده نمایید و پرونده ی الصاق شده ی بیمار را مشاهد کند.
 
 
3- پاراکلینیک: این زیر سیستم شامل آزمایشگاهها ، رادیولوژی و اطلاعات مربوط به آزمایشگاه و رادیولوژیست که هم چنان که از نامش می توان فهمید که انجام خدمات مربوط به آزمایشگاه و رادیولوژی و روال جوابدهی آنها را در اینجا می توان تایید کرد و انجام داد .
 
 
 4- داروخانه : زیر سیستم داروخانه شامل قسمت های داروخانه و اطلاعات پایه داروخانه است .
در قسمت داروخانه می توان نسخه ها را وارد کرد و یا نسخه ی دریافت شده از بخش های داخل بیمارستان را مشاهده کرد .در قسمت اطلاعات پایه نیز می توان اطلاعات مربوط به دارو و طریقه ی مصرف را وارد نمود .
 
 
5- اسناد پزشکی : در این زیرسیستم اسناد مربوط به بیماران پذیرش شده در بخشها ی بیمارستان ، پاراکلینیک ، کلینیک و داروخانه را به شرط دسترسی می توان یافت و مشاهده کرد (ممکن است دسترسی محدود شده باشد ).
 
 
6- مدیریت : این زیر سیستم شامل قیمت ها ، تنظیمات پایه ، مدیریت ، فرمهای آزاد است می تواند بسیاری از تنظیمات نرم افزار را از قبیل : کاربران ، پایگاه داده نرم افزار ،سطح دسترسی کاربران ، سال مالی ، زبان سیستم ، زیرسیستم ها ، تعریف فرم ها ، گزارشات خطا و ................................... را مدیریت کند.
 
 

7- انبار : در این زیر سیستم می توان انبار ایجاد کرد روند چینش کالا ها را مدیریت کرد فاکتور فروش و قبض انبار صادر کرد و برای انبار ها خرید کرد و موجودی انبار ها را مدیریت کرد و ...........
 
 
8- حسابداری : این زیر سیستم شامل بخشهای حسابداری و درآمد ، خرید و فروش و بانک و چکها ، گزارشات ، دفتر حسابداری و اسناد است که امکانات لازم برای انجام امور حسابداری کامل را فراهم می کند.
 

 
9- خدمت : در این زیر سیستم می توان خدمت جدید ، گروه خدمت ،قیمت خدمت ، سوابق قیمت خدمت و کای مربوط به خدمات را تعریف کرد.
 
    
10- گزارش :  در این زیر سیستم کاربر می تواند از بسیاری خدمات و روال های درون سیستم یک گزارش کامل بگیرد .
 
 
    
11- اطلاعات پایه : در این زیر سیستم می توان تمام اطلا عات مصرفی سیستم را تعریف کرد .
برای مثال : کشور ، شهر ، شغل ، واحد های اندازه گیری ،نوع تخت ، اولویت ، گروه های خونی ، ساختار بافت ها ، نوع مصدومیت ، نوع جراحت و تمام اطلاعاتی که در تمام زیر سیستم های دیگر مورد استفاده قرار می گیرد در این زیر سیستم تعریف می شود.
 
 

12 – بانک خون : شامل زیرسیستمی برای اداره ی بانکهای خون در داخل ویا خارج بیمارستان است که در آن می توان درخواست های خون داده شده از زیر سیستم بیمارستان را مشاهده نمود.
 
 
13- بیمه : در این زیر سیستم می توان سازمان بیمه جدید تعریف کرد می توان گروه بیماران جدید تعریف کرد فرانشیز های جدید اعمال کرد و ................
 
 
14- تغذیه : در این زیر سیستم می توان قسمت تغذیه بیمارستان را مدیریت کرد ، درخواست غذا های داده شده از زیر سیستم بیمارستان را مشاهده کرد ، دستورات غذایی خاص را مشاهده کرد و ..........................
 
    


15- پرسنل : این زیر سیستم یکی از مهمترین زیر سیستم های نرم افزار بیمارستان است که در آن مدیر می تواند پرسنل جدید تعریف کند (پزشک ، پرستار و ........)
در این زیر سیستم می توانیم اطلاعات مربوط به حساب های بانکی پرسنل را وارد کرد همچنین می توان شیفت کاری پرسنل را مشاهده کرد و حتی ساعت ورود و خروج را بررسی کرد .
 
    


محیط صفحه ی اصلی  نرم افزار:
صفحه ی اصلی نرم افزار به سه بخش تقسیم می شود :
1- آیکون های زیر سیستم ها
2- نوار دسترسی سریع در گوشه ی سمت چپ بالای صفحه ( برای دسترسی سریع به دیگر زیر سیستم ها وقتی که داخل یک زیر سیستم هستیم)
3- نوار مدیریت حساب کاربری (در این قسمت فرد می تواند از سیستم خارج شود و یا نام کاربری و رمز عبور خود را عوض کند و یا می تواند راهنمای صفحه را مشاهده نماید )