His معرفی سیستم

این سیستم به منظور تامین نیازهای اتوماسیون اداری برای بیمارستان ها و مراکز خدمات درمانی طراحی شده است و قادر به براورده ساختن نیاز های بیمارستان ها ،درمانگاه ها ،داروخانه ها و پاراکلینیک ها ست.
در این نرم افزار کلیه خدمات رسانی های لازم در یک مجتمع درمانی( به صورت تحت وب ) شبیه سازی شده و خود این مجموعه نیز به آسانی قابل مدیریت است.
 و از ویژگی های جالب آن  یک واسط گرافیکی کاربر مناسب و یک محیط کاربر پسند زیبا ست.