ارتباط با ما

آدرس : سنندج - خیابان ژاندارمری - پایین تر از مسجد احمد نسب – پارک علم و فناوری – شرکت جهان پیوند رایانه
تلفن : 08713237681